Tư vấn về thuế

Tư vấn về thuế

Dream Law với một đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý  am hiểu pháp luật thuế, có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thuế cho các công ty FDI. Hiện nay, Dream Law thường xuyên cung cấp các gói tư vấn pháp luật  thường xuyên cho một số doanh nghiệp FDI 

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thuế của Dream Law bao gồm:

  • Tư vấn về thủ tục ưu đãi đầu tư về thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Tư vấn các vấn đề về miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân trong từng thời kỳ.
  • Tư vấn luật thuế và các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu – nhập khẩu.
  • Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.
  • Nhận ủy quyền của khách hàng, làm việc với các cơ quan thuế để làm rõ chính sách thuế, khiếu nại các quyết định về thuế.
  • Tư vấn về thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), tái cầu trúc doanh nghiệp, chia tách, liên doanh, liên kết, chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, cấu trúc đầu tư vào Việt Nam.

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend

[contact-form-7 404 "Not Found"]