Tư vấn các vấn đề về lao động- bảo hiểm xã hội

Tư vấn các vấn đề về lao động- bảo hiểm xã hội

Trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở vị trí yếu thế hơn so với người sử dụng lao động. Đây chính là lý do vì sao pháp luật lao động có xu hướng thiên về bảo vệ quyền lợi người lao động.

Khi xảy ra tranh chấp, trong nhiều trường hợp, người lao động chỉ cần tận dụng một một sai sót nhỏ của doanh nghiệp về trình tự, thủ tục là đủ thắng kiện. Trong thực tế các vụ tranh chấp lao động do tòa án giải quyết, phần nhiều là doanh nghiệp bị thua. Tuy nhiên, phẩn lớn người lao động lại không biết tận dụng những lợi thế này.

So với các chuyên ngành khác, pháp luật lao động không quá phức tạp. Nhưng dường như vẫn “làm khó” nhiều doanh nghiệp và lại càng không đơn giản với người lao động.

Là doanh nghiệp, bạn xác lập, xây dựng, duy trì mối quan hệ lao động, chính sách lao động như thế nào  để không trái pháp luật nhưng vẫn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và sản xuất, kinh doanh; phát huy tối đa năng suất, chất lượng nguồn nhân lực?

Là người lao động, bạn hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ của mình như thế nào; doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động, bố trí việc làm, trả lương, thưởng, kỷ luật, điều động, chấm dứt hợp đồng lao động… như vậy có đúng hay không; cần phải ứng xử ra sao, làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Là một luật sư từng có nhiều năm làm trưởng phòng/giám đốc hành chính – nhân sự trong các công ty lớn, hơn ai hết, tôi hiểu những khó khăn, vướng mắc của quý khách. Giải pháp tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động của tôi là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của một luật sư chuyên nghiệp và những trải nghiệm thực tế trong việc quản lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Do vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ mang đến cho quý khách một dịch vụ pháp lý thật sự toàn diện, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nội dung dịch vụ:

A. Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp.

 1. Tư vấn mọi vấn đề về pháp luật lao động và các luật liên quan;
 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động;
 3. Tư vấn khởi kiện vụ án lao động;
 4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp/người lao động;
 5. Đại diện cho doanh nghiệp/người lao động tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động.

B. Tư vấn về quản trị hành chính, nhân sự. 

 1. Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 2. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự;
 3. Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…;
 4. Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;
 5. Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, v.v…;
 6. Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;
 7. Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;
 8. Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
 9. Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
 10. Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động.

C. Tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động: 

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 2. Tư vấn quyền lợi của người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội;
 3. Tư vấn trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 4. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội một lần;
 5. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
 6. Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ thai sản;
 7. Tư vấn chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con;
 8. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền lợi hưởng chế độ ốm đau;
 9. Tư vấn quy trình, thủ tục hành chính về báo tăng, báo giảm lao động;
 10. Tư vấn, hướng dẫn sử dùng phần mềm điện tử (phần mềm kê khai bảo hiểm);
 11. Tư vấn về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;
 12. Tư vấn các bước cũng như hồ sơ, giấy tờ để hưởng bảo hiểm xã hội.

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend

[contact-form-7 404 "Not Found"]