Luật Doanh nghiệp 2020 – Một số điểm mới

Luật Doanh nghiệp 2020 – Một số điểm mới

 

Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, kèm theo lượng lớn thông tin về điều chỉnh pháp luật;

Để giải đáp câu hỏi về một số nội dung trong Bộ luật mới , Dream Law xin được tổng hợp một số điểm nổi bật của Luật thành các bài viết và liên tục cập nhật thông tin, nhận giải đáp thắc mắc,…

Mời Quý bạn đọc theo dõi sự thay đổi của một số nội dung tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 qua bảng sau: 

 
STT Nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020
1 Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp Theo quy định thì có 6 trường hợp không được thành lập doanh nghiệp và 2 trường hợp không được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Quy định mới bổ sung thêm đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp, gồm:

  • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Công nhân Công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ trường hợp liên quan đến ủy quyền );
  • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Và bổ sung đối tượng không được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

  • Các đối tượng bị cấm theo Luật Phòng chống tham nhũng.

 

2 Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp Theo quy định thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật mới không quy định về việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trước khi sử dụng.
3 Doanh nghiệp nhà nước Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”

Và không quy định thành một Chương cụ thể.

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung trường hợp: Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định

Và quy định riêng thành Chương II. Trong bộ luật.

4  Công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật   Theo quy định thì số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại Điều lệ công ty.

 

Quy định mới bổ sung trường hợp Điều lệ công ty chưa quy định rõ nghĩa vụ của từng người đại diện (công ty có nhiều đại diện) thì tất cả đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba và nếu gây thiệt hại thì tất cả phải liên đới chịu trách nhiệm.

 

5 Tên địa điểm kinh doanh Theo quy định thì tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Quy định mới bổ sung thêm tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

 

Nếu Quý bạn đọc :

Chưa hiểu rõ về các điểm và điểm mới của Luật Doanh nghiệp  

Muốn tìm hiểu thêm phương thức vận hành và cách thức áp dụng của các Điều luật trong Luật Doanh nghiệp 

Có nhu cầu thành lập công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh…

 Hãy liên hệ ngay đến hotline 024 6653 9546 để được giải đáp và tư vấn cụ thể hơn.

——————————————————

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dream Law

Địa chỉ: P401, Số 68 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 024.6653.9546

Email: dreamlawllc@gmail.com

Website: https://dreamlaw.vn/

 

 

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend