Tư vấn giấy phép

Tư vấn giấy phép

B.N.C & Partners thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất nhằm đạt kết quả tối ưu nhất về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.

Thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán với các hình thức phát hành bao gồm:

  • Phát hành riêng lẻ.
  • Phát hành chứng khoán ra công chúng.
  • Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tư vấn, B.N.C & Partners thực hiện các hoạt động:

  • Thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định lại giá trị doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho tổ chức phát hành các vấn đề pháp lý liên quan đến đợt phát hành;
  • Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và nhóm bán (nếu có);
  • Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành (bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác để đệ trình cấp có thẩm quyền);
  • Thăm dò thị trường; tổ chức các buổi quảng bá về đợt phát hành (roadshows);
  • Chuẩn bị thông cáo phát hành;
  • Hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện việc phân phối chứng khoán.

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend

[contact-form-7 404 "Not Found"]