Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Khi phát sinh tranh chấp, sẽ không có gì tốt hơn nếu các bên cùng nhau giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn, bất đồng để đi đến một điểm chung, dung hòa lợi ích cho tất cả.

Tuy nhiên, nếu các bên không thể tự giải quyết được thì việc khởi kiện, yêu cầu Tòa án hay Trung tâm Trọng tài phân xử cũng là một cách giải quyết công bằng, văn minh, được pháp luật và cộng đồng xã hội thừa nhận.

Vậy, trong trường hợp trên, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Khởi kiện yêu cầu Tòa án hay Trung tâm trọng tài giải quyết? Phương án nào phù hợp pháp luật và thuận lợi nhất? Chuẩn bi hồ sơ khởi kiện, thu thập chứng cứ, chứng minh ra sao? Bảo vệ quyền lợi của bạn trước Tòa như thế nào?…

Bạn không cần phải trả lời các câu hỏi trên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, tư vấn/thay mặt bạn giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan trong vụ án.

Trong trường hợp ngược lại, bạn bị người khác hoặc doanh nghiệp khác khởi kiện thì cũng không cần quá lo lắng. Việc thắng kiện của bạn không phụ thuộc vào việc bạn là người khởi kiện (nguyên đơn) hay là người bị kiện (bị đơn).

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn phương án tối ưu nhất: Đàm phán, hòa giải hay chấp nhận tranh tụng. Việc thu thập, sử dụng hồ sơ, chứng cứ và lập luận để đàm phán, hòa giải hay bác bỏ những yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và đồng thời đưa ra yêu cầu phản tố, buộc nguyên đơn phải bồi thường, cấn trừ nghĩa vụ (nếu có) cho bạn là một trong những thế mạnh của chúng tôi trong việc giải quyết tranh chấp.

Quyền và lợi ích hợp pháp của bạn sẽ được bảo vệ tốt nhất nếu bạn cho phép chúng tôi được đồng hành trong việc giải quyết các tranh chấp sau:

Tranh chấp dân sự;

 1. Tranh chấp hợp đồng dân sự;
 2. Tranh chấp quyền sở hữu tài sản;
 3. Tranh chấp nhà đất;
 4. Tranh chấp phát sinh từ các quan hệ cho vay, cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ v.v…;
 5. Tranh chấp thừa kế;
 6. Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn
 7. Tranh chấp lao động;
 8. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu văn bản công chứng vô hiệu;
 10. Tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản, cưỡng chế thi hành án.
 11. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;
 12. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

Yêu cầu dân sự

 1. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
 2. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
 3. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
 4. Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
 5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 6. Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;
 7. Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án;
 8. Yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam;
 9. Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự;
 10. Các yêu cầu khác về dân sự,

Tranh chấp kinh doanh, thương mại:

 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
 3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;
 4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
 5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại.

Yêu cầu về kinh doanh, thương mại.

 1. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 2. Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
 3. Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam;
 4. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;
 6. Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại.

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend

[contact-form-7 404 "Not Found"]