Hồ sơ nhận trợ cấp do Covid-19 theo quy định mới nhất

Hồ sơ nhận trợ cấp do Covid-19 theo quy định mới nhất

Để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

STT Điều kiện Thủ tục thực hiện
1 Người sử dụng lao động => Được vay vốn lãi suất 0%, không cần tài sản bảo đảm
– Có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

– Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho NLĐ ngừng việc.

– Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời diểm ngày 31/12/2019.

Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương (Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg).

– Bản sao một trong các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/Hộ kinh doanh;

+ Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

+ Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định);

+ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

– Danh sách người lao động phải ngừng việc theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

– Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

2 Hộ kinh doanh => Được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
– Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quan lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/02/2020.

– Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020.

Hộ kinh doanh gửi Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) kèm theo Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC đến UBND cấp xã.
3 Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương => Được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng
– Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; và

Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

– Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

– Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Doanh nghiệp có người lao động đủ điều kiện hưởng gửi Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) kèm theo các giấy tờ sau đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở:

– Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

– Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020;

– Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

4 Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp => Được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
– Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt hợp đồng làm động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg.

Người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg) kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau đến UBND cấp xã:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu không có Sổ BHXH thì nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

5 Người lao động không giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm => Được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
– Mất việc làm và có thu nhập trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020 thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg;

– Cư trú hợp pháp tại địa phương;

– Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QD-TTg) tới UBND cấp xã.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như nhiều vấn đề pháp lý khác liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, liên hệ ngay Hottline: 024 6653 9546

——————————————————

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Dream Law

Địa chỉ: P401, Số 68 Phan Kế Bính, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 02466539546

Email: dreamlawllc@gmail.com

Website: https://dreamlaw.vn/

 

 

 

SEND REQUEST FOR INFORMATION CONSULTING

You can contact directly to register

Email: dreamlawllc@gmail.com

Phone: 0977.431.879

Or leave the registration information to attend

[contact-form-7 404 "Not Found"]